TYPISCH CHINA

CHINESE De Chinese Muur bij BadalingMUUR (Wanli Changcheng)
De Chinese Muur ligt in Noord-China en strekt zich 6430 kilometer lang uit van de zee in het oosten tot voorbij Jiayuguan in de Gobi-woestijn van Gansu. Het is een van de twee door mensenhand gemaakte bouwsel dat vanuit de ruimte te zien is.
Er werd al in de 7e eeuw v.Chr. aan de muur gebouwd, maar de muur kreeg pas onder de eerste keizer van de Qin-dynastie, Qinshi Huangdi (221-210 v.Chr.), haar huidige vorm. Onder de Han-dynastie is de muur uitgebreid tot in de Gobi-woestijn.
De verdedigingswal had ten doel de vijandige stamgenoten uit het noorden van China weg te houden, wat overigens volkomen mislukte.
Buiten Beijing zijn delen gerestaureerd, maar voor het grootste gedeelte zigzagt de muur brokkelig en bouwvallig door Noord-China.

TERRACOTTA-LEGERHet Terra-cotta leger in Xi-An
Een paar boeren die in 1974 een put aan het graven waren, stuitten op een 2000 jaar oud leger van ca. 8000 terracotta soldaten en paarden. Het terracottaleger werd tijdens het bewind van keizer Qinshi Huangdi in de buitenste wal van het keizerlijke mausoleum ingegraven.
De grootste soldaat is meer dan 1,8 meter lang, en ze waren allemaal uitgerust met zwaarden, speren, kruisbogen en handbogen. De soldaten en paarden werden uit gele klei gebakken.

KUNG FU
 Kung fu betekent ‘vaardigheid’, en dat kan een perfecte beheersing zijn van een krijgsvorm, maar ook van bijvoorbeeld kalligrafie of schilderkunst.Een KungFu beoefenaar
Kung fu is echter onlosmakelijk verbonden met het beeld van een onbevreesde, bedreven vechter. Het accent van een echte kung fu ligt niet zozeer op souplesse, als wel op het vermogen snel over te gaan van het etherische naar een solide basis. Het is een innerlijke vaardigheid, in plaats van een uiterlijke truc.
Er zijn twee groepen vechttechnieken: de ‘zachte’ of ‘innerlijke’ richting en de ‘harde’ of ‘uiterlijke’. Taiji quan of tai chi, met zijn langzame bewegingen, kenmerkt de eerste school, terwijl baimei quan, gekarakteriseerd door woeste en snelle uitvallen, tot de laatste categorie behoort.
De zachte vormen nemen het taoïsme als uitgangspunt, de harde vormen het boeddhisme.

CHINEES KERAMIEK
Het Chinese porselein, beroemd over de hele wereld, heeft een lange en rijke historie die teruggaat naar de neolithische tijd. Waarschijnlijk tijdens de Zhou-dynastie vond de belangrijke ontwikkeling van het glazuur plaats, geperfectioneerd tijdens de Han-dynastie.
Tijdens de Tang-dynastie deed het porselein zijn intrede, en er is veel bewaard uit de Song- en Yuan-dynastie. Tijdens de Yuan-dynastie drong uit het Midden-Oosten een kobaltblauw onderglazuur (qinghua, ofwel blauwwit) door, een techniek die floreerde tijdens de Ming- en Qing-dynastieën. Blauwwit wordt vaak karakteristiek geacht voor de Ming-periode, maar de stijl bereikte zijn hoogtepunt tijdens de Qing-dynastie.
Keramiek werd vaak genoemd naar de plaats waar het gebakken was, zodat het namen kreeg als Jingdezhen, Dehua en Longquan.
Het Chinese keramiek is vaak gedecoreerd met symbolen, zoals de draak, de feniks, perziken, pijnbomen, schildpadden en bamboe.
Chinees keramiek wordt gecategoriseerd aan de hand van kleur en glazuur. Het merkteken, aan de hand waarvan de datum van vervaardiging vastgesteld kan worden, bevindt zich aan de onderkant van het werkstuk. Het is meestal vierkant of rond, met de naam van de dynastie voorafgaand aan die van de keizer, verticaal gelezen van rechts naar links.

TRADITIONELE CHINESE GENEESKUNDE
De traditionele Chinese geneeskunde bestaat niet alleen uit acupunctuur, maar heeft vele toepassingen, die echter allemaal uitgaan van taoïstische principes.
Voor Chinese artsen is de functie van de organen in de verspreiding van de levensenergie of ‘qi’ in het lichaam zeer belangrijk. Door de eeuwen heen heeft men hondeKaart van de diverse 'Qi' banen in het lichaamrden punten op het lichaam vastgesteld die met de organen in verbinding staan. Door die punten te verbinden ontstaat een stelsel van meridianen, waarlangs de stroming van de ‘qi’ valt af te lezen.
Er bestaan twaalf meridianen die elk corresponderen met een van de vijf Chinese elementen ijzer, aarde, vuur, water en hout, die het best op een bepaald moment van de dag kunnen worden behandeld. Ziekte komt voort uit een gebrek aan harmonie tussen lichaam en geest, als bijvoorbeeld emotionele spanningen het natuurlijke evenwicht verstoren. Een Chinese arts onderzoekt de stroming van de ‘qi’ door de meridianen via de polsslag. Door de druk van de vingers te variëren kan hij onregelmatigheden opmerken.
Het doel van de arts is om de doorstroming van de ‘qi’ in een geblokkeerde meridiaan te stimuleren. Hij kan dit doen met acupunctuur (‘zhenjiu’), acupressuur, warmtebehandeling met naalden en brandende moksa (moxibustie), of massage (‘anmou’). Goede voeding is ook zeer belangrijk. De taoïstische leer beveelt onthouding van allerlei eten en drinken, en men moet eigenlijk alleen voedsel eten dat verband houdt met de organen en de elementen.

CHINESChinees jasje van zuiver zijdeE ZIJDE
De Chinese zijdeproductie bedraagt jaarlijks ca. 46.000 ton. Veel ervan wordt geëxporteerd en China beheerst 90% van de wereldmarkt voor ruwe zijde.
Sericultuur (Grieks: serikos betekent zijde) verwijst naar de teelt van zijderupsen en de productie van ruwe zijde. Boeren telen de zijderupsen en leveren de cocons af bij de spinnerij, waar de ruwe zijde op een spoel wordt gewonden.
De zijderups is de larve van de nachtvlinder Bombyx mori, die inheems is in China. Ze leven van de bladeren van de moerbeiboom en als ze volgroeid zijn gaan ze cocons maken. De draden van zes of zeven cocons zijn nodig om een vezel te maken die sterk genoeg is om te kunnen weven.

CHINESE ASTROLOGIE
De Chinese astrologie werkt met de volgende dierenriemsymbolen en in deze volgorde: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit, aap, haan, hond en varken.
De kern van de Chinese astrologie is de studie van de interactie tussen mensen, om 12 fundamentele karaktertypen en de relaties tussen deze onderling.
Toch kent de Chinese astrologie slechts 12 types mensen. De 12 dieren geven wel een goede beschrijving van de verschillende persoonlijkheidstypen, maar de meeste mensen zijn geen zuivere types, maar hebben de kenmerken van meerdere dieren. Elk persoon is namelijk samengesteld uit drie dieren:
één dier voor het geboortejaar
één dier voor de geboortemaand
één dier voor het geboortetijdstip, ook wel het ascendantdier genoemd
Voor het geboortejaar moet bovendien nog rekening gehouden worden met een element. Elk van de 12 dieren heeft nog eens vijf variaties op basis van de 5 elementen: aarde, metaal, water, hout en vuur.
Op basis hiervan zijn er al 60 basistypen. Bovendien houdt de Chinese astroloog ook nog rekening met de maand, per maancyclus weer een ander dier. Verder wordt de dag nog ingedeeld in 12 stukken van 2 uur en op deze manier komt men al op 8640 mogelijkheden.

Bronnen:
China
Cambium, 1998

China
Informatie Verre Reizen, 2001


Harper, D. / China
Kosmos-Z&K, 2002

Jansen,I. / China
Gottmer/Becht, 2000


Knowles, C. / China
Van Reemst, 2002

MacDonald, G. / China
Kosmos-Z&K, 1998

Eijck, F.
Reishandboek China
Elmar, 1996

Floor, H. / China
Stichting Teleac, 1988

Print

Download alle hoofdstukken in één PDF file