ONDERWIJS

          Al op heel jonge leeftijd kunnen Chinese kinderen worden opgevangen in crèches, wanneer ouders thuis geen verzorging kunnen regelen. Het probleem is dat er een groot gebrek aan crèches is, met name in de steden. Veel crèches horen bij de werkeenheid van een van de ouders.
Op hun zesde/zevende jaar volgt voor Chinese kinderen de intree in de basisschool. Deze duurt vijf jaar, waarbij de kinderen elk jaar 40 weken 24-27 lessen per week op school doorbrengen. De belangrijkEen schoolklas in Ghuangzhouste vakken zijn lezen, schrijven en rekenen met in de hogere klassen ook kennisvakken en eventueel een buitenlandse taal, tegenwoordig vaak Engels. Ook wordt aandacht besteed aan sport, cultuur en ethiek.
Na de basisschool volgt de middenschool, die onderverdeeld is in drie jaar lagere en twee of drie jaar hogere middenschool. Belangrijkste vakken zijn taal en literatuur, wiskunde, natuurkunde, geschiedenis en vreemde talen. Daarnaast wordt fysieke en mentale training gegeven bij de vakken sport en politiek en wordt er gedurende 1-2 weken per semester productieve arbeid verricht.
Via zeer strenge toelatingsexamens kunnen de beste leerlingen van de middenschool eventueel doorstromen naar een universiteit. De tijdsduur van een universitaire studie bedraagt voor een basisprogramma drie tot vier jaar, en voor bepaalde studies vijf tot zes jaar.
Er zijn vele universiteiten in China, maar ze variëren enorm in kwaliteit. In 2001 telde China 1225 universiteiten en hoge onderwijsinstellingen. Meer dan 7 miljoen mensen volgden aan deze instellingen een opleiding. Meer dan 80.000 studenten volgden een opleiding in het buitenland. De topuniversiteiten zijn de Beijing University en de Fudan University van Shanghai; zij kunnen zich meten met westerse universiteiten. Veel provinciale en lokale “universiteiten’ hebben een veel lagere kwaliteit.
Ondanks de leerplicht waren er in 2000 ca. 85 miljoen mensen boven de 15 jaar analfabeet of konden nauwelijks lezen en schrijven. Het analfabetisme is met 36% in Tibet het hoogst.

Bronnen:
China
Cambium, 1998

China
Informatie Verre Reizen, 2001


Harper, D. / China
Kosmos-Z&K, 2002

Jansen,I. / China
Gottmer/Becht, 2000


Knowles, C. / China
Van Reemst, 2002

MacDonald, G. / China
Kosmos-Z&K, 1998

Eijck, F.
Reishandboek China
Elmar, 1996

Floor, H. / China
Stichting Teleac, 1988

Print

Download alle hoofdstukken in één PDF file