Yi, Xishan Lalu

A language of China

ISO 639-3: yik
 

Population 320,000 (2002).
Region Western Yunnan, in Weishan, Yangbi, Midu, Xiaguan, Yongping, Baoshan, and Lancang counties.
Alternate names   Lalu, Lalupa
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Western Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Daoist, traditional religion.