Yi, Wusa

A language of China

ISO 639-3: ywu
 

Population 200,000.
Region Western Guizhou and Eastern Yunnan, in Weining, Shuicheng, Hezhang, Nayong, Xuanwei, Huize, and Yiliang counties.
Alternate names   Yuan-Mo Yi
Dialects Weining Yi, Hezhang Yi, Hen-Ke Yi.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Eastern Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Polytheist, Christian.