Yi, Poluo

A language of China

ISO 639-3: yip
 

Population 230,000 (2002).
Region Southeastern Yunnan, in Yanshan, Wenshan, Qiubei, Maguan, Pingbian, Guangnan, Xichou, and Hekou counties.
Alternate names   Pola
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Polytheist.