Yi, Eshan-Xinping

A language of China

ISO 639-3: yiv
 

Population 300,000 (2002).
Region Yunnan, in Eshan, Xinping, Yimen, Yuxi, Jiangchuan, Shuangbo, Puning, Dengjiang, and Yuanjiang counties.
Alternate names   E-Xin Yi
Dialects Eshan Nasu, Xinping Nisu.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Southern Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality.