Yi, Dayao

A language of China

ISO 639-3: yio
 

Population 170,000 (2002).
Region Yunnan, in Dayao, Yongren, Yao'an, Mouding, and Jingdong counties.
Alternate names   Dayao Lipo
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Central Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality.