Yi, Awu

A language of China

ISO 639-3: yiu
 

Population 20,000 (2002).
Region Southeastern Yunnan in Mile County and Qujing Prefecture.
Alternate names   Luowu, Luwu
Dialects Northern Awu Yi, Southern Awu Yi.
Classification Sino-Tibetan, Tibeto-Burman, Lolo-Burmese, Loloish, Northern, Yi, Southeastern Yi
Comments

Back to Index

Part of the Yi nationality. Traditional religion, Christian.