De keuken van het wegrestaurant
 The kitchen of the road-house